Lectio 6 Lecture 6 Proditio Judae Judas’ betrayal 26:47 Adhuc eo loquente, ecce Iudas unus de duodecim venit, et cum eo turba multa, cum gladiis et fustibus, a principibus sacerdotum et senioribus populi. [n. 2248] 26:47 As he was still speaking, behold Judas, one of the twelve, came, and with him a great multitude with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. [n. 2248] 26:48 Qui autem tradidit eum, dedit illis signum dicens: quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenete eum. [n. 2251] 26:48 And he who betrayed him, gave them a sign, saying: whomever I will kiss, that is he, hold him fast. [n. 2251] 26:49 Et confestim accedens ad Iesum dixit: ave, Rabbi, et osculatus est eum. [n. 2252] 26:49 And coming to Jesus immediately, he said: hail, Rabbi. And he kissed him. [n. 2252] 26:50 Dixitque illi Iesus: amice, ad quid venisti? Tunc accesserunt et manus iniecerunt in Iesum, et tenuerunt eum. [n. 2253] 26:50 And Jesus said to him: friend, for what have you come? Then they came up, and laid hands on Jesus, and held him. [n. 2253] 26:51 Et ecce unus ex his qui erant cum Iesu, extendens manum exemit gladium suum, et percutiens servum principis sacerdotum amputavit auriculam eius. [n. 2256] 26:51 And behold one of those who were with Jesus, stretching out his hand, drew out his sword, and striking the servant of the high priest, cut off his ear. [n. 2256] 26:52 Tunc ait illi Iesus: converte gladium tuum in locum suum: omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt. [n. 2257] 26:52 Then Jesus said to him: put your sword back into its place: for all who take the sword will perish with the sword. [n. 2257] 26:53 An putas quia non possum rogare Patrem meum, et exhibebit mihi modo plusquam duodecim legiones angelorum? [n. 2261] 26:53 Do you think that I cannot ask my Father, and he will give me presently more than twelve legions of angels? [n. 2261] 26:54 Quomodo ergo implebuntur Scripturae, quia sic oportet fieri? [n. 2264] 26:54 How then will the Scriptures be fulfilled, that so it must be done? [n. 2264] 26:55 In illa hora dixit Iesus turbis: tamquam ad latronem existis cum gladiis et fustibus comprehendere me. Quotidie apud vos sedebam docens in templo, et non me tenuistis. [n. 2265] 26:55 In that same hour Jesus said to the multitudes: you are come out as it were to a robber with swords and clubs to apprehend me. I sat with you daily, teaching in the temple, and you did not lay hands on me. [n. 2265] 26:56 Hoc autem totum factum est, ut adimplerentur Scripturae prophetarum. Tunc discipuli omnes, relicto eo, fugerunt. [n. 2266] 26:56 Now all this was done, that the Scriptures of the prophets might be fulfilled. Then the disciples, all leaving him, fled. [n. 2266] 2247. Supra posita sunt praeparatoria ad passionem, scilicet institutio sacramenti et oratio Christi; hic autem ponit passionem quantum ad ea quae a Iudaeis sunt illata. Et 2247. Above, those things preparatory to the passion were set down, namely the institution of the sacrament and the prayer of Christ; and here he sets down the passion as regards those things inflicted by the Jews. And primo ostendit quomodo capitur; first, he shows how he is seized; secundo quomodo examinatur; second, how he is examined; tertio quomodo condemnatur. third, how he is condemned. Secunda ibi principes etc.; tertia ibi tunc principes sacerdotum et cetera. The second is at and the chief priests (Matt 26:59); the third, at then the high priest (Matt 26:65). Circa primum tria facit. Concerning the first, he does three things: Primo agit de proditione; first, he treats of the betrayal; secundo de captione; second, of the seizing; tertio quomodo ductus est post captionem. third, how he was led after the seizing. Secunda ibi tunc accesserunt; tertia ibi at illi tenentes eum, et cetera. The second is at then they came up; the third, at but they holding Jesus. Circa primum tria facit. Concerning the first, he does three things: Primo describit personam proditoris; first, he describes the person of the betrayer; secundo signum proditionis; second, the sign of betrayal; tertio complementum. third, the completion. Secunda ibi qui autem tradidit etc., tertia ibi et confestim et cetera. The second is at and he who betrayed him, gave them a sign; the third, at and immediately coming to Jesus. Describit proditorem ex tribus. Primo ex nomine; secundo ex dignitate; tertio ex societate. He describes the betrayer by three things: first, by name; second, by dignity; third, by company. 2248. Ex nomine adhuc eo loquente, ecce Iudas et cetera. Loquente scilicet verba haec, quibus eis fiduciam adhibebat, ecce Iudas, qui dicitur ‘confitens.’ Duo fuerunt Iudae, quorum unus est malus, alter bonus, ad signandum quod quidam confitentes in Ecclesia futuri erant boni, Rom. X, 10: ore autem confessio fit ad salutem, quidam futuri mali; ad Tit. I, 16: confitentur se nosse Deum, factis autem negant. 2248. By name: as he was still speaking, behold Judas. Speaking namely these words, by which he gave them courage, behold Judas, which means ‘he who professes.’ There were two Judases, of whom one is bad and one good, to signify that some of those who would profess belief within the Church were going to be good, with the mouth, confession is made unto salvation (Rom 10:10); some were going to be bad, they profess that they know God: but in their works they deny him (Titus 1:16). 2249. Consequenter describitur ex dignitate unus ex duodecim, quia licet in tanta esset dignitate constitutus, in tantum tamen scelus cecidit. In quo datur exemplum quod nullus de statu suo debet confidere. Apostolus I Cor. X, 12: qui stat, videat ne cadat; Io. VI, 71: nonne vos duodecim elegi, et unus ex vobis Diabolus est? 2249. Next, he is described by dignity: one of the twelve, because although he had been set up in such great dignity, yet he fell into so great an evil. In which an example is given, that no one should place confidence in his state. The Apostle: he who thinks himself to stand, let him take heed lest he fall (1 Cor 10:12); have not I chosen you twelve; and one of you is a devil? (John 6:71). Et quare eligit eum, cum sciret ipsum futurum malum? Ratio una est, ut daret exemplum praelatis, ut non desolarentur. And why did he choose him, when he knew that he was going to be evil? One reason is to give an example to prelates, that they may not be desolated. 2250. Item describitur ex societate et cum eo venit turba multa et cetera. Sicut habuit crudelem animum, ita crudelem societatem, quia omne animal sibi simile appetit. 2250. Likewise, he is described by company: and with him a great multitude. As he had a cruel soul, so he had a cruel company, for every animal desires its like. Et hoc describitur, quia multa. In hoc notatur quod erant stulti, stulti enim sunt in multitudine; Eccle. I, 15: stultorum infinitus est numerus. Et ipsi bene stulti erant, quia sapientiae contradicebant. And this is described: great. This indicates that they were foolish, for the foolish are in a multitude; the number of fools is infinite (Eccl 1:15). And these men were quite foolish, because they were speaking out against wisdom. Item erant armati, quia cum gladiis et fustibus. Et quae est ratio? Origenes dicit quod multi credebant in eum, et ideo timebant ne eum turba ab eis raperet. Item, quia dicebant, supra XII, quod in Beelzebub daemonia eiiciebat; ideo ut nulla potestas tueretur eum, venerunt armati. Likewise they were armed: with swords and clubs. And why is this? Origen says that many believed in him, and so they were afraid that a crowd might steal him away from them. Also, since they said (Matt 12) that he cast demons out in Beelzebub, they came armed, so that no power might protect him. Item describitur ab auctoritate, quia missi erant a principibus sacerdotum et senioribus populi; unde instructi erant eorum auctoritate, ita ut nullus eis contradiceret, ut impletum sit quod dicitur in Ps. II, 2: astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversus Dominum, et adversus Christum eius. Likewise, he is described by authority, for they had been sent from the chief priests and the elders of the people; for they had been given instructions by their authority, so that no one might speak against them, that what is said in the Psalm might be fulfilled: the kings of the earth stood up, and the princes met together, against the Lord and against his Christ (Ps 2:2). 2251. Consequenter agitur de signo proditionis qui autem tradidit eum, dedit eis signum, dicens et cetera. 2251. Next, he treats of the sign of betrayal: and he who betrayed him, gave them a sign, saying.